Algemene Voorwaarden B&B aan de Leijen

Leijen 15, 8401AX, Gorredijk

  1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B aan de Leijen – Leijen 15, 8401AX, Gorredijk.
1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
1.3 Karin Havinga is de beheerder/eigenaar van B&B aan de Leijen. De eigenaar/beheerder kan zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en)” lezen.
1.4 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.5 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
1.6 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
1.7 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B aan de Leijen  ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.8 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
1.9 Gasten van B&B aan de Leijen dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

  1. Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.
2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
2.3 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

  1. Reservering en bevestiging

3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B aan de Leijen een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
3.3 Voor het reserveren van een verblijf B&B aan de Leijen worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

  1. Betaling

4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.
4.2 Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.
4.3 U kunt de betaling contant voldoen, of het bedrag overmaken naar: NL10RABO0117538558 o.v.v. B&B Aan de Leijen.
4.4 De overige kosten zoals bijv. voor drinken/snoep/snacks – dient u bij vertrek contant af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een lijst in de eetkamer van de B&B.
4.5 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.

  1. Annulering

5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerders te melden zodat de vrijgevallen B&B kamers alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
5.2.1 Bij annulering tot 24 uur voor de aankomstdatum: gratis.
5.2.2 Bij annulering minder dan 24 uur voor aankomst: 100% van de overeengekomen prijs.
5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan B&B aan de Leijen.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B aan de Leijen zijn voor rekening van de gasten.
6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT OP

En boek je volgende vakantie!

BOEK NU